Hz.Muhammedin hayatı 1.dönem 1.yazılı soruları 7.sınıf

……MAM HATİP ORTAOKULU
2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF
HZ. MUHAMMED’İN HAYATI DERSİ 1. DÖNEM 1.SINAVI

Adı, Soyadı: Puan:
No ve Sınıfı:
SORULAR
1- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız. (10 puan)

A- Cahiliye devrinde Hz. İbrahim getirdiği din üzere yaşayan, tek bir yaratıcının varlığına inanan ve Mekke’deki
kötülüklerden uzak duran kimselere ……………….……. denirdi.
B- Mekkeli müşrikler, Müslümanlarla tüm ilişkilerini keserek 3 yıl boyunca onlara ……………… uygulamışlardır.
C- Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara ………..……………. , onlara yardım eden Medineli Müslümanlara ……………….denir.
D- Hz. Peygamberin Mekke’den Medine’ye hicret ettiği esnada yanında en yakın arkadaşı ve dostu……………………..bulunuyordu
E- Mekkeli müşriklerle yapılan ilk savaş …………………..…. savaşıdır.

2- Aşağıdaki kavramları tanımları ile eşleştiriniz. (10p)

1 Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye göç etmesine verilen isim Musab bin umeyr
2 Peygamber efendimizin kabri Fil olayı
3 Medineli Yahudilerle yapılan sözleşme Suffe
4 Hz. Hatice’nin ve Ebu Talib’in vefat ettiği sene Sevr mağarası
5 Peygamberimiz doğmadan önce Mekke’de yaşanan olay Siyer-i nebi
6 İslam’ın ilk öğretmeni Ravza-i mutahhara
7 Hicret sırasında saklandıkları mağara Hicret
8 Cuma namazının farz kılındığı yer Hüzün yılı
9 Fakir ve kimsesiz Müslümanların yatılı kaldığı ve eğitim gördüğü Mescid-i Nebevi’nin bitişiğindeki yapı Ranuna vadisi
10 Peygamberimizin hayatını inceleyen bilim dalı Medine Sözleşmesi

3- Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.(10 puan)
(…….) Putlara tapan kimselere “Allah’a ortak koşan” anlamında müşrik denir.
(…….) 630 yılında, büyük bir savaştan sonra Mekke fethedilmiştir
(…….) İslam ‘ın ik mescidi Kuba Mescididir
(…….) İslam öncesi Arapların birbirleri ile savaşmayı yasakladıkarı aylara “haram aylar” denir.
(…….) Peygamber efendimiz çocukluğunda çobanlık yapmıştır.

4- Peygamberimiz’in doğduğu çevrenin sosyal özelliklerinden 5 tane yazınız. (10 puan)
• ……………………………………………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………………………………………
5- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1-Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin çocuklarından birisi değildir? (Beş Puan)
A) Rukiye B) Zeynep
C) Özlem D) Fatıma

2-Hangi savaşta İranlı bir sahabe olan selman-ı Farısi”in görüşü doğrultusunda karar alınmıştır?
(Beş Puan)
A) Huneyn savaşı B) Hendek savaşı
C) Bedir savaşı D) Uhud savaşı
3- Peygamberimize gelen ilk vahiy hangi suredir?
(Beş Puan)
A)Fatiha B)Müddesir
C)ihlas D)Alak

4-İslamiyetten önceki dönemle alakalı olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ? (Beş Puan)

A) İnsanlar taştan tahtadan yaptıkları putlara tapıyordu
B) Kız çocukları diri diri toprağa gömülüyordu.
C) Mekke dünyanın en huzurlu şehri idi.
D) Kabileler arasında kan davaları cok yaygındı.
5-Peygamberimiz güvenilir bir insandı. O bu özelliğini Kabe hakemliği ile de kanıtlamıştır. Peygamberimiz bu özelliğinden dolayı Mekkeliler arasında aşağıda verilenlerden hangisi ile adlandırılmıştır? (Beş Puan)

A)Sıdk (doğruluk) B)Emanet
C) Muhammedü’l-Emin D)Allah’ın Aslanı
6- Peygamberimiz, mazlumun hakkını korumak için gençliğinde aşağıdaki teşkilatlardan hangisine üye olmuştur?

A) Hılfu’l–Fudul B)Daru’l–Erkam
C) Daru’n–Nedve D) Ashab–ı Suffa
7-Peygamberimizin aile fertleri hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? (Beş Puan)
A)Dadısının ismi ise Ümmü Eymen’ dir.
B)Ebu Talib peygamberimizi büyüten amcasıdır.
C)Süt annesinin ismi Halime’ dir.
D)Babası Peygamberimiz 2 yaşındayken vefat etmiştir.

8- Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) hangi tarihte ve nerede dünyaya gelmiştir? (Beş Puan)
A) 20 Nisan 571 pazartesi günü – Medine
B) 20 Nisan 571 pazartesi günü – Mekke
C) 10 nisan 571 Cuma günü- Kudüs
D) 20 nisan 610 yılı Kadir gecesi- Şam

9- Hamza’nın şehit edilmesi, Peygamberimizin dişinin kırılması, Müslümanların yenilgiye uğraması olayları hangi savaşı belirtir? (Beş Puan)
A) Bedir B) Uhut
C) Hendek D) Mekkenin Fethi

10-Aşağıdakilerden hangisi haram aylardan değildir?
(Beş Puan)
A)Muharrem B) Ramazan
C)Recep D) Zilkade

“Sana emrolunan şeyi açıkça ortaya koy, müşriklere aldırma.”
11-Ayetinin nazil olması aşağıdaki olayların hangisine sebep olabilir? (Beş Puan)

A)Hicret B) Bedir savaşı
D)Akabe Biatı E)Safa tepesine çıkışı

12-Peygamber Efendimizin soyu hangi Peygambere dayanmaktadır? (Beş Puan)
A) Hz. İsa B) Hz. Musa
C)Hz. İbrahim D)Hz. Şit

Yazılı Sorularını Şimdi İndir adsiz

Bu yazıya yorum yapıldı.

  1. Cghnji Reply

    Keske cevaplarida olsa nasil bilcezz dogruyu???

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.