7.sınıf hz.muhammedin hayatı 1.dönem 1.yazılı soruları 2016/2017

…………………… İMAM HATİP ORTAOKULU 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
HZ. MUHAMMED’İN HAYATI DERSİ 7. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI

1) Peygamberimiz’in doğduğu çevrenin sosyal özelliklerinden 5 tane yazınız. (5p)
2) Hicretten sonra Peygamberimiz’in Medine’de yaptığı ilk faaliyetler nelerdir? Açıklayarak maddeler halinde yazınız. (10p)

3) A) Veda hutbesi nedir? B) Veda hutbesi’nde bahsedilen konulardan 3 tane yazınız. (4p+6p=10p)

4) İlk vahyin gelişini ve o süreci tarih-yer-kişi-olayları belirterek kısaca yazınız. (10p)

5) Peygamberimiz’in doğduğu çevrede yaygın olan dini inançların isimlerini yazınız. (5p)

6) A) Aşağıda verilen olayların yılını yanlarına yazınız. B) kronolojik(tarihi) sıra ile numaralarını aşağıya yazınız. (10p)

1- Uhud Savaşı 6- Bedir Savaşı
2- Hicret 7- Hudeybiye Antlaşması
3- İlk vahyin gelişi 8- Veda Haccı
4- Mekke’nin Fethi 9- Peygamberimizin doğumu
5- 1. Ve 2. Akabe Biatları 10- Hendek savaşı

Tarihi sıra ile:

7) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına ‘D’ , yanlış olanların başına ‘Y’ harfi koyunuz. (5p)

( ) Peygamberimiz doğduğu sırada putlara tapmanın yaygın olduğu ve türlü kötülüklerin yaşandığı döneme “Cahiliye Dönemi” denir.
( ) Müslümanlar Taif’e 622 yılında hicret etmişlerdir.
( ) Peygamberimiz ilk ticaret yolculuğunu amcası ile birlikte Busra’ya yapmış; burada Rahip Bahira ile karşılaşmıştır.
( ) 630 yılında, savaş yapılmadan Mekke fethedilmiştir.
( ) Peygamberimizin (s.a.v) amcası Hz. Hamza, Mekke’nin Fethi sırasında şehit olmuştur.

8) Peygamberimiz ile ilgili bilgileri tamamlayınız. (20p)

9) Cümleleri uygun şekilde tamamlayınız. (15p)

 Peygamberimiz hicri olarak …………………………. ayının 12.gecesinde doğdu. Müslümanlar bu geceyi ………………… kandili olarak kutlamaktadır.

 İslam tarihinde inşa edilen ilk mescit ………………. mescididir.

 Hendek savaşından bir yıl sonra, Mekkeli müşriklerle yapılan antlaşmaya ……………………. Antlaşması denir.

 İlk vahyin geldiği yani Kuran-ı Kerim’in inmeye başladığı geceyi ……………….…………olarak kutluyoruz.

 Hz. Hatice’ ye güzel ahlakı sebebi ile ………………………. lakabı verilmişti.

 Peygamberimiz’in gençliğinde haksızlıklara ve zulümlere karşı gelmek için katıldığı birliğe ……………………………………… denir.

 Mekkeli müşriklerle yapılan ilk savaş …………………..…. savaşıdır.

 Putlara tapan kimselere “Allah’a ortak koşan” anlamında …………………… denirdi.

 Peygamberimizin bizzat kendisinin katıldığı askeri seferlere ………………….. , kendisi katılmayıp görevlendirdiği bir sahabenin komutasında yapılan seferlere ise ………………….. denir.

 Cahiliye devrinde Hz. İbrahim getirdiği din üzere yaşayan, tek bir yaratıcının varlığına inanan ve Mekke’deki kötülüklerden uzak duran kimselere ……………….……. denirdi.

 Mekkeliler, Müslümanlarla tüm ilişkilerini keserek 3 yıl boyunca onlara ……………… uygulamışlardır.

 Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara ………..……………. , onlara yardım eden Medineli Müslümanlara ……………….denir.

Yazılı Sorularını Şimdi İndir adsiz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.